Середа, 24.04.2019, 00:39

Пошук

Погода в Украине

Календар новин

«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Статистика

Інформація про конференцію

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОСВІТЯНСЬКА ТРИБУНА»

   8 червня 2009 року в приміщенні Білоцерківського національного аграрного університету  відбулася конференція громадської організації «Освітянська трибуна». Із вітальним словом до учасників конференції звернулися: голова громадської організації «Освітянська трибуна» Клокар Наталія Іванівна, ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та Даниленко Анатолій Степанович, ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор. 
   До участі в роботі конференції було запрошено керівників державних та  громадських структур: начальника головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Бутника Віктора Григоровича; Президента Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого  Валентину Василівну Стрілько; президента асоціації дитячих офтальмологів України, професора Сергія Олександровича Рикова; заступника голови Української астрономічної асоціації, професора Олега Олександровича Желєзняка; голову Львівської міської громадської організації «Львівський інститут освіти» Дарію Дмитрівну Біду; члена виконавчої дирекції Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, старшого наукового співробітника лабораторії організаційної психології Інституту психології  ім. Г.С.Костюка АПН України, кандидата психологічних наук, доцента Філь Олену Анатоліївну, депутата міської ради м. Білої Церкви Клочка Анатолія Олександровича. 
   У ході конференції розглянуто питання про прийняття у члени громадської організації «Освітянська трибуна», утворення районних, міських осередків та порядок затвердження їх керівників.
   Обрані Почесні члени громадської організації, зокрема:  Риков Сергій Олександрович, головний дитячий офтальмолог Міністерства охорони здоров`я України, президент Асоціації дитячих офтальмологів України, головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока”, експерт Всесвітньої організації охорони здоров`я з Глобальної програми; Стрілько Валентина Василівна, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого; Желєзняк Олег Олександрович, завідуючий кафедрою аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, академік міжнародної аерокосмічної академії, член міжнародного астрономічного союзу, заступник голови Української астрономічної асоціації; Даниленко Анатолій Степанович, ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор.
   З доповіддю про розгляд та затвердження плану дій виступила голова громадської організації Наталія Іванівна Клокар.
   У своєму виступі доповідаюча акцентувала увагу на тому, що Україна переживає складний час державотворення. Досить суперечливо, інколи болісно, з великими труднощами, проте держава рухається вперед у питанні побудови громадянського суспільства.
   Суттєвим важелем у створенні країни нової генерації є освіта, бо жодна галузь не має такого великого і прямого впливу на формування свідомості громадян, їхнє виховання, починаючи ще з дошкільного віку.
Функціонування та розвиток системи державно-громадського управління освітою, кожним закладом зокрема, закладено у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актах у галузі освіти.
   Головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації розроблено Положення про рейтингове оцінювання функціонування освітніх систем районів та міст. Одним із критеріїв даного Положення передбачено оцінювання залучення громади до формування освітньої політики в регіонах, прискорення переходу до державно-громадського управління освітою на основі громадського обговорення результатів рейтингу.
   Освітянські кола Київщини схвально зустріли та підтримують ініціативу Київської обласної державної адміністрації щодо підготовки і проведення обласного форуму громадських ініціатив, який має на меті об’єднати зусилля органів влади, громадських організацій, профспілок та бізнесових кіл у формуванні соціального партнерства задля подальшого розвитку Київщини.
   Громадська організація «Освітянська трибуна» стала правонаступником творчої спілки директорів гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, яка функціонувала в освітній системі області протягом 2002-2009 років.
   Громадська організація має затверджений в установленому законодавством порядку Статут, власну печатку, емблему, рахунок у банку, веб-сайт: http://osvitatribuna.at.ua, електронну пошту: bts-osvitatribuna@ukr.net.
   Основною метою діяльності громадської організації є розвиток і підвищення якості освіти, задоволення й захист законних професійних, соціальних, творчих та вікових інтересів своїх членів.
   Основними завданнями громадської організації є:
 • консолідація освітянських кіл області навколо вирішення проблем галузі у цілому і конкретних проблем окремих навчальних закладів та освітян;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу професії вчителя, викладача, методиста в широкого кола громадськості, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади;
 • інформаційно-методична, консультаційна  підтримка членів громадської організації;
 • сприяння безпосередньому, вільному висловленню думок, точок зору, позицій освітян чи окремих педагогів на ті або інші події, що прямо стосуються професійної діяльності;
 • розвиток міжнародного партнерства та зв’язків з національними професійними організаціями.
   Громадська організація може і повинна активно використовувати такі інструменти, як:
 • об’єднання зусиль громадських організацій та сприяння обміну досвідом і позитивними практиками між ними.
 • аналіз пріоритетних питань освіти на місцевому та національному рівнях;
 • публічні обговорення актуальних питань розвитку освіти Київщини;
 • активізація участі громадськості у важливих соціально-правових процесах освітян;
 • навчання заради посилення спроможності взаємодії державних та громадських організацій у вирішенні питань освітньої галузі;
 • підтримка і впровадження міжнародних, національних та регіональних програм партнерства задля освіти;
 • моніторинг виконання національної та місцевої політики стосовно забезпечення освітнього процесу всіх рівнів.
   Основними цінностями громадської організації визначено: рівні можливості, повага до відмінностей та інших точок зору, співпраця й відповідальне партнерство, відкритість і прозорість, професіоналізм і порядність.
   Дотримання принципу колегіальності передбачає, що конференція є вищим колегіальним органом громадської організації.
   Актуальними завданнями, на вирішення яких спрямовується діяльність громадської організації «Освітянська трибуна» на сучасному етапі, є такі:
 • підтримка творчо працюючих педагогів;
 • сприяння позитивному вирішенню питань, пов’язаних із:
  - навчально-методичним забезпеченням 12-річної школи,
  - соціальним захистом методичних працівників;
 • пошук оптимальних варіантів організації роботи установ і відомств з дітьми та молоддю;
 • підключення освітніх установ і навчальних закладів до мережі Інтернет, особливо у сільській місцевості;
 • створення навчально-оздоровчих таборів для інтелектуально-обдарованих учнів;
 • підготовки освітян до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.
   Особливої уваги і підтримки потребують ті освітяни, які працюють над  розробленням змісту освіти, особливо – забезпеченням варіативної складової навчальних планів. Це створення програм, електронних навчально-методичних комплексів, написання підручників, посібників тощо.
   Їхня творча діяльність буде значно активнішою і результативнішою, якщо громадська організація зможе підтримати таку категорію освітян матеріально, а не тільки морально. Окрім того, багато зі створених матеріалів можуть бути видані для використання освітянами Київщини. Вирішення питання про фінансування видання таких матеріалів є одним і важливих завдань громадської організації.
   Навчально-методичне забезпечення 12-річної школи пов’язано із  підготовкою вчителів до викладання навчальних предметів «Основи здоров’я», «Етика», «Художня культура». Є випадки, коли вчитель, який має відповідну підготовку до викладання таких предметів, не викладає ці години. Такі питання, безперечно, потрібно вирішувати на користь тих педагогів, які мають відповідну підготовку і зможуть якісно викладати нові предмети.
   Вирішальна роль у розв’язанні цих питань належить первинним, районним і міським осередкам громадської організації та їхнім керівникам, до яких має звернутися за підтримкою вчитель, якому відмовляють у тарифікації годин нових навчальних предметів, не зважаючи на наявність у нього відповідної підготовки.
   Виникають об’єктивні труднощі із підготовкою до 2010-2011 навчального року, оскільки відсутні програми і підручники, щоб здійснювати підготовку педагогічних, управлінських і методичних кадрів до роботи за новим змістом освіти протягом 2009-2010 навчального року.
   Потребує вирішення питання забезпечення обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти новими навчальними кабінетами фізики, хімії, біології, математики. Є відповідне  рішення Міністерства освіти і науки України, однак обласні інститути не забезпечені такими кабінетами.  Підготовка вчителя до освоєння нових технологій проводиться в першу чергу на курсах підвищення кваліфікації, у ході проведення науково-методичних заходів, тому такі кабінети мають бути і в закладах післядипломної педагогічної освіти, і в кожній школі. 
   Найбільш соціально незахищеною у системі освіти є категорія методистів. Методист – це вчитель учителів, професіонал високого рівня. Він має  значну за змістом та обсягом роботу, а зарплату – нижчу, ніж у вчителя. Це питання також є предметом уваги громадської організації та потребує пошуку шляхів вирішення на державному рівні.
   Важливим для роздумів та вирішення є питання роботи з дітьми та молоддю. У державі є відповідні галузеві Міністерства, структури, що повинні проводити таку роботу. Однак на практиці маємо ситуацію, коли робота з дітьми та учнівською молоддю проводиться педагогічними колективами навчальних закладів. Освітяни, провівши таку роботу, потім ще й звітуються перед тими структурами, які мали її виконувати відповідно до рішень органів державної влади. Суть проблеми полягає у необхідності співпраці різних відомств та установ у питаннях виховання учнів і молоді, а не перенесенні виконання цих завдань лише на освітян.
   Актуальними для столичної області залишаються питання забезпечення  рівного доступу до якісної освіти, а саме: підключення освітніх установ та навчальних закладів до мережі Інтернет, особливо сільських шкіл, довезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи, рівномірного забезпечення автобусами  районів області. Тут слово повинна сказати обласна влада, громадська організація, бізнесові кола, бо страждають як діти, так і вчителі.
   Обдаровані діти – досить цікава і складна категорія, яка потребує великої уваги. Практикою доведено, що їм не вистачає спілкування між собою та з  науковцями. Освітяни Київщини піднімали це питання неодноразово, звертались до батьківської громади області за підтримкою про порушення перед Київською обласною державною адміністрацією питання про створення навчально-оздоровчих таборів для інтелектуально-обдарованих учнів та студентів вищих навчальних закладів, які  б функціонували протягом року.
   Потребує вирішення проблема психологічного супроводу навчання студентів. Для цього потрібно ініціювати перед Міністерством освіти і науки України, обласною владою питання про введення посад практичних психологів у вищих навчальних закладах. Невирішеними залишаються й питання забезпечення гуртожитком, достатніми умовами проживання, безоплатного використання приміщень для масових студентських заходів.
   Не менше уваги потребують і діти з особливими потребами. Держава значно відстає у питанні соціального захисту такої категорії та створенні відповідних умов для навчання. Доцільно вивчати й запроваджувати досвід інших країн, використовувати можливості співпраці з різними громадськими організаціями і фундаціями, які можуть допомогти у підготовці освітян до роботи з такою категорією дітей.
   На часі – проведення досліджень з питань використання здоров’язбе¬рігаючих технологій у процесі роботи школярів та вихованців з комп’ютерною технікою.
   Учасники конференції схвалили та підтримали ідею розроблення критеріїв оцінювання функціонування освітніх систем районів і міст області. Разом з тим було зазначено, що запропонований варіант може бути прийнятий як експериментальний на наступний навчальний рік, оскільки доцільно вивчити думку широкого кола освітян та громадськості щодо критеріїв оцінювання: як директорів, вчителів, так і психологів, батьків, учнів.
   Запропоновано провести протягом року моніторинг та відкрите обговорення критеріїв оцінювання в рубриці «Точка зору» на сайті громадської організації «Освітянська трибуна».
Потребують вирішення і питання функціонування санаторію-профілакторію, який створено для освітян Київщини, гуртожитку обласного інституту.
   Голова громадської організації «Освітянська трибуна» запевнила учасників конференції, що сприятиме збереженню професійних цінностей освітян Київщини та зробить все можливе для подальшого розвитку системи освіти Київщини.
   Для того, щоб зреалізувати завдання і окреслені плани, громадська організація планує використовувати сучасні інформаційні можливості, зокрема: створений веб-сайт організації, форум, електронну пошту та комплексну базу даних людських та інтелектуальних ресурсів організації. Цю роботу неможливо зробити без підтримки багатьох організацій, які поділяють прагнення сприяти подальшому розвитку освіти Київської області.
   Учасники конференції ухвалили ініціювати вирішення ряду актуальних питань, зокрема:
 • підтримувати творчо працюючих освітян та здійснювати їхнє моральне та матеріальне стимулювання;
 • рекомендувати начальникам відділів, управлінь освіти: раціонально розподіляти навчальне навантаження педагогів із врахуванням їх підготовки до викладання нових навчальних дисциплін; вирішити питання підключення сільських закладів освіти до мережі Інтернет;
 • звернутися до Міністерства освіти і науки України з вимогою переглянути тарифні ставки методистів районних  і міських методичних кабінетів, облас¬них інститутів післядипломної педагогічної освіти зі сторони їх збільшення;
 • звернутися до Київської обласної державної адміністрації з проханням раціонального розподілу навантаження між управліннями та відомствами щодо питань роботи з дітьми та молоддю;
 • порушити клопотання перед Київською обласною радою та Київською обласною державною адміні¬страцією про створення навчально-оздоровчих таборів для обдаро¬ваних учнів і молоді;
 • рекомендувати головному управлінню освіти і науки Київської обласної державної адміністрації запровадити рейтингову оцінку функціонування освітніх систем районів і міст області як експериментальну та організувати широке обговорення з цього питання протягом 2009-2010 на¬вчального року;
 • сприяти виданню навчально-методичних матеріалів освітян Київщини;
 • здійснювати постійну підтримку Web-сайту форуму.